Gyerekek, családok

Gyermekek fejlesztése

Tevékenység

Nagy hangsúlyt fektetünk a rászoruló gyermekek fejlesztésére, felzárkózásuk elősegítésére: Kapaszkodó programunk keretében országszerte 13 helyszínen több mint 2000 gyermek vesz részt rendszeresen közösségi és fejlesztő programjainkon. Intézményhálózatunkban a foglalkozások sokfélesége (lovas- és mozgásterápia, kreatív- és élményprogramok, korrepetálás, gyógypedagógiai és pszichológiai szolgáltatások) és a személyre szabott fejlesztési tervek adnak valódi esélyt a hosszú távú változásra. Szakemberek bevonásával arra törekszünk, hogy a gyermekek minden segítséget megkapjanak a szegénység okozta hátrányok leküzdéséhez.


Szakmai alapelvek

Nagy hangsúlyt fektetünk a tanulás mint érték képviseletére, a nagyobbaknál a pályaorientációs tanácsadásra, a felnőtt életre való tudatos felkészítésre. 
A szülőkkel szorosan együttműködve, gyermeknevelési képességeiket folyamatosan fejlesztve, felelősségüket hangsúlyozva nyújtunk segítséget a gyermekeknek, hogy együtt, családként tudjanak megbirkózni tanulási, szocializációs nehézségeikkel.  


Eredmények

Családi otthonainkban évente több mint 500 gyermeknek biztosítjuk családjukkal a lakhatás az együtt maradás lehetőségét. Fejlesztési programjainkon keresztül további 1500 gyermeknek nyújtunk folyamatos segítséget a szegénység okozta hátrányok leküzdéséhez. Nagy hangsúlyt fektetünk a fejlesztés eredményességének mérésére mind tanulmányi eredmények, mint a készségek és képességek terén.  


Segítségnyújtás krízishelyzetbe került családoknak

Tevékenység

Célunk az azonnali, hatékony és rugalmas segítségnyújtás mindazon gyermekes családoknak, akik egy krízishelyzet, vagy súlyos anyagi probléma miatt gyors segítségre szorulnak, és a támogatással megelőzhető, hogy tartósan nehéz helyzetbe kerüljenek. 
Ebbe a körbe sorolható, kiemelt tevékenység a párkapcsolati erőszak, illetve gyermekbántalmazás miatt krízisbe került családok, jellemzően gyermekes édesanyák segítése.


Szakmai alapelvek

Nem tartós segélyezési formákban gondolkodunk; igyekszünk megelőzni, hogy a családok hosszú távú támogatásra szoruljanak, a segélyektől függővé váljanak. Célunk egy adott helyzet, probléma gyors és átfogó kezelése, valamint hogy a családok aktív módon vegyenek részt nehézségeik megoldásában.


Eredmények

A Segélyszervezet valamennyi intézménye részt vesz krízishelyzetbe került családok azonnali támogatásában, így évente többszáz családnak tudunk gyors segítséget nyújtani országszerte. A párkapcsolati erőszak, gyerekbántalmazás kapcsán segítséget kapó családok száma éves szinten meghaladja a 100-at.


Családok felzárkóztatása

Tevékenység

6 intézményünkben segítjük azokat a szociálisan hátrányos helyzetű családokat, akik önhibájukon kívül kerültek kilátástalan helyzetbe. A válsághelyzetbe kerülés jellemző okai a munkahely elvesztése, lakhatás megszűnése, párkapcsolati erőszak, gyermekbántalmazás vagy haláleset. Olyan családokkal foglalkozunk, amelyek a Segélyszervezet hosszú távú, átgondolt, átfogó támogatása nélkül nem tudnának megbirkózni problémáikkal.

A szülőknek olyan támogatásokat is biztosítsunk, melyek hozzájárulnak a munka világába való visszajutásukhoz; munkaerő-piaci tréningek, képzések segítik az önerőből való talpraállást.
Hangsúlyt fektetünk a szülői kompetenciák fejlesztésére, a reális jövőkép kialakítására és olyan eszközök elsajátítására, melyekkel a család problémáit önállóan meg tudják oldani. 


Szakmai alapelvek

Személyre szabott programokkal segítünk a családoknak, hogy képesek legyenek problémáik megoldására. A felzárkózás alapja az együttműködés, melynek keretében mindkét fél aktívan részt vesz a nehézségek kezelésében. Ezért igyekszünk fokozatosan növelni az ellátottak saját felelősségét ügyeik megoldásában, motiválni őket az együttműködésre, valamint segíteni az önálló életvitel megteremtésében.


Eredmények

Intézményeinkben évente több mint 200 családot teszünk képessé arra, hogy önerőből meg tudjon birkózni problémáival.


 

Hírek

Az Ökumenikus Segélyszervezet összetett felzárkóztató programját támogatja az energiacégcsoport, több száz gyereket készítenek fel az iskolakezdésre.
A brit nagykövet gyermekekért indított jótékonysági futóláncának célkitűzéseihez jelentős pénzadománnyal csatlakozott a Tesco is.
A járványhelyzet miatt online közvetített gyermeknapi műsorral lepték meg a rászoruló gyermekeket a segélyszervezet sztár-önkéntesei.

Projektek

 • Felhőtlen gyermekkor címmel minden tavasszal adománygyűjtést és programsorozatot indítunk. Az akció célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a Segélyszervezet által működtetett otthonokban és gyermekekkel foglalkozó intézményekben zajló munkára, melynek köszönhetően évente több mint 2000-en kaphatnak esélyt egy boldogabb gyermekkorra.
 • Kapaszkodó programunk keretében 2000 gyermek számára biztosítunk fejlesztő foglalkozásokat szegénység és bántalmazás miatt kialakult hátrányok leküzdése érdekében.
 • Vizsoly és Boldogkőújfalu településeken megkezdték működésüket az Ökumenikus Segélyszervezet Jelenlét pontjai. Az intézmények működtetése az EFOP 1.5.1-17-2017-00003 Végtelen lehetőség - A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet modellprojektje a Gönci járásban címmel indított tevékenységhez kapcsolódik, melynek célja a hátrányos helyzetű járás további leszakadásának fékezése, megállítása. A diagnózis alapú felzárkóztató program a térségre, az ott élő családok körülményeire szabottan kíván támogatást nyújtani.
 • A félutas ház kialakításának célja, hogy a kapcsolati erőszak áldozatainak reintegrációját segítse elő hosszú távú, maximum 5 éves lakhatási lehetőség biztosításával és szakmai (főként jogi és pszichológiai, munkaerőpiaci) segítség nyújtásával. A program során a szakemberek feladata a családok önálló életvitelének kialakítása, segítségnyújtás az életvezetési problémáik kezelésében, a kapcsolatok erősítése, kialakítása, önbizalom és önértékelés javítása, elhúzódó jogi ügyekben tanácsadás biztosítása, munkavállalás támogatása.
 • 2006 és 2013 között, nyolc évig vettünk részt az EU-élelmiszersegély Programban. Ez alatt összesen mintegy 13 500 tonna tartós élelmiszert juttattunk 4 milliárd forint értékben, 610 település több mint 2 millió rászorulójához. Az országos program keretében az EU-s forrásból előállított élelmiszereket a a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a vele – nyertes pályázat alapján – szerződött segélyszervezetek, így például az Ökumenikus Segélyszervezet közreműködésével juttatja el a magyarországi rászorulók részére.
 • 2012. márciusban indult eddigi legnagyobb hazai szociális projektünk, a TANDEM program (azaz Támogatás – Alap – Növekedés – Döntés – Együttműködés – Munka), amely a dán Velux Alapítványok támogatásával és a DanChurchAid közreműködésével valósul meg. A program a hátrányos helyzetű gyermekek és családok társadalmi reintegrációját, és a magyar szociális ellátórendszer meglévő hiányosságainak pótlását hivatott elősegíteni.
 • Az Ökumenikus Segélyszervezet által működtetett családok átmeneti otthonaiban (Szolnokon, Orosházán, Miskolcon) 2011 és 2013 között megvalósuló TÁMOP programok célja az volt, hogy az ott élő gyermekek és szüleik számára nyújtott szolgáltatások körét kiszélesítsék. A három programba összesen 245 szülő és 361 gyermek került bevonásra.
 • Segélyszervezetünk 2006-ban kezdte el a Tanoda programot az Olaszliszkai Fejlesztőházban. Az ilyen jellegű programok célja a hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózási esélyeinek növelése, az oktatási esélykülönbségek, továbbá az iskolai lemorzsolódás csökkentése.
 • Az Ökumenikus Segélyszervezet által működtetett miskolci és orosházi családok átmeneti otthonai egyenként több mint 100 millió forintból újultak meg. Az átfogó renoválások melletti épületbővítés az Európai Unió támogatásával, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósultak meg.
 • Az Ökumenikus Segélyszervezet 2017-ben pályázatot nyert egy új Biztos kezdet Gyerekház kialakítására Olaszliszkán. Jelen támogatási kérelem célja a nyertes, EFOP-1.4.3-16-2017-00032 „Biztos Pont – Biztos Kezdet Gyerekház kialakítása Olaszliszkán” című projekt tevékenységeihez szükséges infrastruktúra fejlesztése.
 • A 2017-ben indult „Felhőtlen felnőttkor” keretében a Segélyszervezet a korábban felhalmozott tudásra és tapasztalatra alapozva több helyszínen, különböző szolgáltatásokkal igyekszik visszaállítani a családok egységét, kiegyensúlyozott működését, illetve megerősíteni eredeti funkcióit, tagjainak testi-lelki védelmét ellátó nélkülözhetetlen feladatát. 

Intézmények