Az intézményi ellátástól az önálló életig

Munkahelyteremtés egy szociális gazdaság létrehozásával Dél-Magyarországon

Az Ökumenikus Segélyszervezet a családok átmeneti otthonaiban élő, valamint lakhatásuk elvesztése miatt krízishelyzetben lévő családok reintegrációs esélyeinek növelése, sikeres rehabilitációja érdekében 2013 júniusában országos modellprogramot indított el a Somogy megyei Kastélyosdombón a Velux Alapítványok támogatásával. A többlépcsős program olyan támogatási elemeket tartalmaz - felkészítés, háztáji gazdálkodás elméleti és gyakorlati képzése, mentorálás, térségi letelepedés előkészítése, gyermekfejlesztő foglalkozások, amelyek eredményeként a családok véglegesen elhagyhatják a szociális ellátórendszert és önálló életet kezdhetnek. A programot sikeresen végigvivő, a háztáji gazdaság körüli teendők ellátására alkalmas családok kiléptető házakba költöznek, ahol lehetőségük nyílik önálló háztáji gazdaság kialakítására, ezáltal az önálló életvitel kialakítására a szervezet munkatársainak folyamatos támogatásával.

A projektben az első 2 évben több mint 8, sok gyermekes család vett részt. Ebből 3 család már több mint 1 éve szakmai mentorálás mellett önállóan igazgatja háztáji gazdaságát. További 2 család kiköltözése is folyamatban van. 
A projekt az intézményben lakók mellett a településen és annak környékén élők fejlesztésére is hangsúlyt fektet. 

A projekt infrastrukturális hátterét az az épületegyüttes biztosítja, melyet a Segélyszervezet részben saját, részben pályázati forrásból a program végrehajtására alkalmassá tett és folyamatosan továbbfejleszt. A családok lakhatását biztosító épületrészt felújította, létrehozta és felszerelte a szociális gazdaságot és képzésekhez és gyerekfejlesztéshez  szükséges oktató központot. A gazdaságban előállított termékek feldolgozását lehetővé tevő műhelyek, üzemek kialakítása is folyamatban van.

A program első 2 éve során már 63 rászoruló felnőtt szerzett állattenyésztésről és növénytermesztésről, valamint kézműves technikákról ismereteket, és vált ez által alkalmassá jövedelemkiegészítő tevékenységek folytatására. Ennek köszönhetően a résztvevők sokkal kisebb mértékben függnek a továbbiakban a szociális ellátórendszertől, és nagy eséllyel nem fognak intézményi ellátásra szorulni a jövőben. A projekt keretében biztosított gyermekfejlesztő programelem segítségével az első 2 évben 125 hátrányos helyzetű gyermek kapott speciális fejlesztési lehetőséget. A fejlesztések az iskolaszünet alatt és tanítási időben is folytatódnak. 

A modellprojekt módszertani célja, hogy a program végrehajtása során összegyűjtött ismeretanyagot, tapasztalatokat konferencia keretében ismertesse, és az elkészített módszertani kézikönyvek segítségével írásos formában is hozzáférhetővé tegye a magyarországi családok átmeneti otthona 120 szakértője és 3600 kedvezményezettje részére. Ezáltala módszer és a modell beépíthetővé válik a szociális ellátórendszerbe. 

 


 

Videó

Hírek

"Az intézményi ellátástól az önálló életig" program 3 éve során 5 sokgyermekes család kapott lehetőséget arra, hogy a Segélyszervezet által felújított, úgynevezett „Sorsfordító” házba költözhessen.
A korszerűen felszerelt kastélyosdombói oktatközpontban 2013-ban kezdődtek el a gyerekfejlesztési programok.
A program 3 éve során 125 rászoruló felnőtt szerzett állattenyésztésről és növénytermesztésről, valamint kézműves technikákról ismereteket.

Intézmények