Biztos Pont – Biztos Kezdet Gyerekház kialakítása Olaszliszkán

A projekt célja a gyermeki szükségletekhez igazodóan hatékonyan segíteni a településen szegénységben élő 0-3 éves gyerekek fejlődését, valamint felkészíteni a szülőket a szülői szerepre. A projekt átfogó célja a szegénység, különösen a gyermekszegénység csökkentése, és a szegénység újratermelődésének, átörökítésének megelőzése, a kora gyerekkori esélyteremtés támogatása hátrányos helyzetű, óvodáskor alatti gyereket nevelő családok számára Olaszliszkán.

A kedvezményezett neve: Magyar Ökumenikus Segélyszervezet
A projekt címe: Biztos Pont – Biztos Kezdet Gyerekház kialakítása Olaszliszkán
A szerződött támogatás összege: 40 millió forint
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt azonosító száma: EFOP – 1.4.3-16-2017-00032
A projekt időtartama: 2018. február 1. – 2022. január 31.

Célcsoport
Közvetlen célcsoport: Hátrányos helyzetű családban élő, intézménybe nem járó 3 év alatti gyermekek és szüleik. Közvetett célcsoport: A területen működő, a gyermekekkel és családokkal foglalkozó intézmények szakemberei.

A projektben tervezett tevékenységek:    
-    A gyermekek számára rendszeres szakmai szolgáltatásként képesség-kibontakoztató foglalkozás, állapotfelmérés és fejlesztés biztosítása.
-    A szülők gyermekkel együtt történő részvételének biztosítása, valamint számukra személyiség- és kompetenciafejlesztést célzó és egyéb preventív célú programok szervezése.
-    A korszerű gyermeknevelési alapelvek folyamatos és tudatos közvetítése a szülőknek.
-    Ismeretterjesztő anyagok készítése és terjesztése a gyermekfejlődésről, gyermeknevelésről, az elérhető szolgáltatások szerepéről, szülői szerep jelentőségéről.
-    Várandósok felkészítése a gyermek fogadására,
-    A célcsoport családtagjait érintően új foglalkozások bevezetése – igény szerint az alábbi lehetőségeket felajánlva:
     o    Nagyobb leánytestvérek számára csoportfoglalkozás, amely a családi és női szerepekkel, testi lelki-egészséggel foglalkozik
     o    Tanulásmódszertan felső tagozatos testvérek számára
     o    Munkaerő - piaci ismeretek átadása munkanélküli családtagok számára
     o    Pályaorientációs foglalkozások iskolaválasztás előtt álló fiatalok számára

A projekt együttműködő partnerei: Olaszliszka Község Önkormányzata; területi Védőnői Szolgálat; Zempléni Családokért Alapítvány Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata; Kerekerdő Óvoda, B-A-Z Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sárospataki Tagintézménye.

Intézmények