Sikeresen zárult a Segélyszervezet eddigi legnagyobb, 500 milliós hazai fejlesztési programja

Dátum: 
2015. június 30.

3 év – 500 millió forint – 72 partnerszervezet – hatékony segítség 5345 hátrányos helyzetű felnőttnek és 9506 hátrányos helyzetű gyermeknek

Indul  a tapasztalatok megosztása: digitális tudástár készült

Sajtótájékoztató keretében számolt be az Ökumenikus Segélyszervezet a most júniusban befejeződő 500 millió forintos hazai fejlesztési program eredményeiről és tapasztalatairól. A 2012-ben indult TANDEM elnevezésű projekt keretében  a segélyszervezet 72 hazai szervezet szociális programjait támogatta összesen 250 millió forinttal, illetve további 250 millió forintot fordított gyermekfejlesztésre és munkaerő-piaci reintegrációra.

A Velux Alapítványoktól nyert forrásból a DanChurchAid közreműködésével országszerte 49 helyszínen zajló programok fókuszában olyan csoportok felzárkózásának elősegítése állt, akiket az állami ellátórendszer nem vagy nem hatékonyan ér el. A program összesen 5345 hátrányos helyzetű felnőttnek és 9506 hátrányos helyzetű gyermeknek nyújtott hatékony segítséget. Kiemelkedő eredmény többek között, hogy a program során munkaerő-piaci fejlesztésben résztvevő  felnőttek közel 45%-a elhelyezkedett, a fejlesztésben részt vevő gyerekek  80%-os részképesség fejlődést értek el, 79%-ban javult a gyerekek iskolai hozzáállása, valamint 74%-ban javult a felnőttek munkaerő-piaci pozíciója. A Segélyszervezet szakemberei azt remélik, hogy a hazai szociális szakma nyitott lesz a TANDEM projekt keretében megvalósult modellprogramok tapasztalatainak beépítésére, ennek érdekében szakmai kiadványt és digitális tudástárat hoztak létre, ahol elérhetőek a program hasznos tapasztalatai. 

A fejlesztési program jelentősége az, hogy új eszközök és módszerek kipróbálására adott lehetőséget a hazai szociális munkában – foglalta össze Lehel László tömören a három éves munka esszenciáját. Az Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója kiemelte, hogy időszerű változtatásokat véghezvinni a szociális munkában és az ehhez a területhez kapcsolódó oktatásban is. A jelenlévő társadalmi problémák új kompetenciákat igényelnek a szociális szakemberektől, valamint erősebben össze kell kapcsolni a szociális ellátó rendszereket a munkaerő-piaci szolgáltatásokkal is, mivel a szegénység elleni küzdelem legerősebb eszköze minden téren a munka. Az elnök-igazgató elmondta, hogy a nemzetközi forrásból finanszírozott, igen sokszínű program többféle módon járult hozzá a hazai ellátó rendszer fejlesztéséhez. Egyrészt az Ökumenikus Segélyszervezet intézményeiben folyó gyermekfejlesztést segítő szolgáltatásokat, krízis intervenciós támogatásokat, valamint a munkaerő-piaci elhelyezkedést segítő tevékenységet sikerült bővíteni, új megoldásokat találni. Másrészt pedig a hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik fejlesztésével foglalkozó helyi civil és egyházi partnerszervezetek olyan ötleteit, elképzeléseit tudták támogatni, amire máshonnan nem lett volna forrás. A modellértékű programok tapasztalatait, eredményeit valamint új módszereit pedig jól lehet hasznosítani a hazai szociális rendszerben.

Civil és egyházi szervezetek programjainak támogatása
A rászoruló családokkal és gyermekkel foglalkozó civil és egyházi szervezetek három körben pályázhattak, melyek keretében vissza nem térítendő támogatásként összesen több mint 250 millió forint talált gazdára. A pályázók egyenként 2-5 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesülhettek a 6-12 hónapos – gyermekfejlesztési, munkaerő-piaci illetve háztáji gazdaság jellegű projektjeik finanszírozására. Több kiemelkedő potenciállal rendelkező projekt az elért eredmények továbbvitelére is lehetőséget kaphatott egy következő projekt keretében. 
A partnerszervezetek által országszerte megvalósuló kezdeményezései közül példaként lehet említeni a mosonmagyaróvári Lehetőség Családoknak 2005 Alapítvány által működtetett Családok Átmeneti Otthonában létrehozott fejlesztő házat, ahol tésztát készítenek a bent lakó rászorulók. Az ehhez szükséges tojást az udvaron nevelgetett tyúkok alól szedik össze minden reggel, az ízesítéshez pedig például spenótot használnak, ami a saját konyhakertjükben terem. Kötcsén egy mintakertet hozott létre a Balatonszárszói Evangélikus Konferencia és Missziói Otthon. Itt öt hátrányos helyzetű, kisgyermekes családot tanítottak meg a gazdálkodás és a háztartásvezetés elméleti alapjaira. Rendelkezésükre bocsátották a szükséges eszközöket, illetve amelyik családnak nem volt, annak földterületet is ahhoz, hogy termeljenek. Szendrőládon ugyancsak konyhakertet alakítottak ki szintén hátrányos helyzetű családoknak, és kecskéket is vett a Tandem Fejlesztési Alapból elnyert támogatásból a Szendrőládi Népfőiskolai Egyesület. Amíg a szülők gazdálkodnak és a kecsketejből sajtot készítenek, addig ugyanott, a Nemadomfel Házban a gyerekekkel foglalkoznak a Nem Adom Fel Alapítvány önkéntesei, amely tevékenységet szintén a Tandem pályázaton lenyert összegből finanszíroznak. A támogatott programok lényege, hogy sokat tudnak tenni a társadalmi integrációért és azért, hogy a rászorulókban megerősödjön a tenni akarás, a felelősségvállalás a saját sorsukért.

TANDEM program a Segélyszervezet 3 családok átmeneti otthonában
A fejlesztési program tervezésekor az Ökumenikus Segélyszervezet szakemberei azt az átfogó célt tűzték ki, hogy a lehetőségekhez mérten felfedjék, rámutassanak és pótolják a magyar szociális ellátórendszer meglévő hiányosságait a hátrányos helyzetű gyermekek, családok támogatása, a társadalmi integrációjuk elősegítése terén – mondta Rácsok Balázs, az Ökumenikus Segélyszervezet szociális és fejlesztési igazgatója. Ehhez az átfogó célkitűzéshez kapcsolódva valósult meg a program egyik fele a segélyszervezet három családok átmeneti otthonában: Miskolcon, Szolnokon és Orosházán. Komplex megközelítésben ez a célcsoport fenntartható fejlődésére, rövid távú problémáinak megoldására és hosszú távú társadalmi beilleszkedésének elősegítésére irányult. Olyan szolgáltatások beindítása volt a cél, amelyek hiányoznak a mai szociálpolitikából veszélyeztetve egy-egy család problémájának megoldását, vagy a jelenlegi segélyezési rendszerek rugalmatlanságuk, túlzott bürokratizálásuk miatt nem tudnak valós megoldásokat nyújtani – tette hozzá a szakember. 

A programelem célcsoportját a három családok átmeneti otthonában lakók jelentették, valamint azok a családok, akik a szociális ellátórendszerben a partner intézmények vagy küldő intézmények (önkormányzat, szociális intézmények, civil szervezetek, iskolák) közvetítésével értesülnek a szolgáltatásokról. A célcsoport elérésében kiemelten fontos az aktív és kölcsönös visszajelzésen, tájékoztatáson, egyeztetésen alapuló együttműködés a küldő intézményekkel, ezért kerülnek rendszeresen megszervezésre a szociális fórumok. A családokat alapvetően háromféle típusú szolgáltatásba vonták be az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársai. A gyermekfejlesztési szolgáltatásokkal 60%-os javulást sikerült elérni az óvodához, iskolához való hozzáállásban, azoknál a gyerekeknél, ahol ez az előzetes mérések és tesztek alapján a szakemberek szerint problémát jelentett.  A krízisintervenciós szolgáltatások a munkanélküliség, munkahely fizetésképtelensége miatt a párkapcsolati erőszak, gyerekbántalmazás, válás, egyéb családi konfliktus, betegség, lakhatás hírtelen elvesztése vagy egyéb hírtelen kialakult helyzet miatt krízishelyzetbe került családokat támogatták. A munkaerő-piaci szolgáltatások pedig mindhárom intézményben folyamatosan nyújtott segítséget a bentlakóknak. 

A szolnoki intézményben futó varrótanfolyam például a Tandem támogatással nőtte ki magát. Az addig egyetlen rendelkezésre álló varrógép helyett már tíz munkaállomáson tudják tanítani a bent lakó édesanyákat egy jól használható szakmára. Emellett pedig az is nagyon fontos, hogy sikerült egy olyan napirendhez hozzászoktatni a résztvevőket, ami sokat segíthet nekik abban, hogy sikeresen térjenek vissza a munkaerő-piacra. Az álláskereső rászorulókat Szolnokon és Orosházán az átmeneti otthonban, Miskolcon a külön erre a célra nyitott YGEN Humánerőforrás Központban fogadták a tanácsadók. Segítséget adtak az önéletrajzírásban, az állásinterjúkra való felkészülésben, illetve összeegyeztetni a vágyakat a képességekkel és a lehetőségekkel. A Tandem programban részt vevő munkakeresők csaknem fele munkát talált, nyolcvan százalékuknál pedig sikerült elérni azt, hogy komolyabban vegyék az álláskeresést. Ez is nagy eredmény, hiszen sok esetben olyan emberekről van szó, akik öt-tíz éve semmilyen rendszeres tevékenységet nem végeztek. Orosházán a pályaválasztási tanácsadásra is koncentráltak. Karriernapot szerveztek, melynek során az átmeneti otthonban élő, döntés előtt álló fiatalok tíz különböző foglalkozással ismerkedhettek meg. Egy-egy szakma helybeli képviselője mutatta be a munkája szépségét: ügyvéd, óvónő, informatikus, tolmács, orvos, védőnő, pék, szakács, szociális munkás és mentálhigiénés szakember magyarázta el, hogy a fiataloknak mit kell majd tenniük azért, hogy az adott szakmában sikeresek lehessenek. Nagy hangsúly került a pályaorientációra, mert fontos, hogy jó példákat láthassanak az intézményben lakó gyermekek. Olyan mintát, amilyet – lévén a szüleik sok esetben tartósan munkanélküliek – a családjukban nem láthatnak.

Indul a tapasztalatok megosztása – digitális tudástár készült
A projekt fontos célkitűzése volt, hogy a tapasztalatokat könnyen átlátható és feldolgozható formában gyűjtsék össze. Egy digitális tudástár készült, mely a kiadványok mellett projektmenedzsment, munkaerő-piaci fejlesztés, gyermekfejlesztés, krízistámogatás, szociális gazdaságok létrehozása és működtetése témákban ad segítséget letölthető formában az érdeklődő szervezeteknek. A www.segelyszervezet.hu/produktumtar linken pedig a programban részt vevő partnerszervezetek egyes projektjeihez készült kisfilmek, prezentációk, módszertani kiadványok és információs anyagok találhatók.

Videó

Projektek

  • 2012. márciusban indult eddigi legnagyobb hazai szociális projektünk, a TANDEM program (azaz Támogatás – Alap – Növekedés – Döntés – Együttműködés – Munka), amely a dán Velux Alapítványok támogatásával és a DanChurchAid közreműködésével valósul meg. A program a hátrányos helyzetű gyermekek és családok társadalmi reintegrációját, és a magyar szociális ellátórendszer meglévő hiányosságainak pótlását hivatott elősegíteni.
Intézmények: