Tisztább képet a pszichoaktív kábítószerekről

Dátum: 
2015. október 30.

Szolnokon szervezett szakmai műhelyt a dizájner drogok elleni küzdelem jegyében az Ökumenikus Segélyszervezet

A dizájner drogok olcsó, az interneten is megrendelhető szerek, melyeket akár házhoz is szállítanak. Gyorsan változik a piac. Naponta jelennek meg új, ismeretlen hatóanyagú szerek. A jelenség egyre több társadalmi réteget érint. A családoknak, iskoláknak is új kihívásokkal kell szembenézniük. Kihez fordulhatnak? Mit tehetnek? Milyen válaszokat tudnak adni a szakemberek és a civil szervezetek?

A szintetikus alapanyagokból összeállított új típusú kábítószerekkel kapcsolatos  helyzet megismerése célájból rendezett szakmai találkozót szenvedélybetegekkel foglalkozó, egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi, valamint rendőrségi szakemberek számára az Ökumenikus Segélyszervezet. Az október 29-én Szolnokon tartott rendezvény kifejező címe megyegyezett a karitatív szervezet két éves, Európai Unió által finanszírozott “Tisztább kép” programjának elnevezésével. A szolnoki szakmai műhelyt is életre hívó, az Európai Bizottság ’Bűnmegelőzési és bűnözés elleni harc’ elnevezésű keretprogramjának (ISEC) égisze alatt öt magyar nagyvárosban gyűjtött minták alapján kutatják és elemzik a gyorsan változó dizájner drogok aktuális összeétetelét, mely ismerettel a hazánkban illetve az unióban élő szerfogyasztókat segítő szakemberek munkáját támogatják.  

Az elsőként a Tisza parti városban megtartott szakmai műhely fő célja az volt, hogy alkalmat teremtsen a drogfogyasztó fiatalok megóvásával, az új kihívásokkal küzdő szakemberek és szervezetek tapasztalatcseréjére, a legfontosabb aktuális kérdések megvitatására. Az október végi rendezvény neves előadói közül Dr. Csorba József addiktológus szakértő ’Új szerek, új kihívások, az ISEC projekt- elsődleges eredményei’ címmel tartott előadást, Dr. Szemelyácz János intézetvezető főorvos, pszichiáter, pszichoterapeuta, addiktológus az INDIT Közalapítvány szakmai vezetője pedig az addiktológia aktuális problémáit térképezte föl, egyben megoldási utakat is vázolva az intézményi együttműködések lehetőségeivel kiegészítve. Arany Zoltán, addiktológiai konzultáns az integrált serdülőkori addiktológiai ellátás fontosságáról beszélt. Az Ökumenikus Segélyszervezet intézményvezetői gyakorlati példák tükrében ismertették az ellátás különböző szintű napi feladatait. A konferencia szervezői külön hangsúlyt helyeztek a dizájner drogok által leginkább érintett fiatal korosztályra, így több előadás is a serdülő-, illetve fiatalkorú szerfogyasztókkal végzett tapasztalatok átadását, a problémák megismerését segítette elő. A gondolatébresztő előadások fórumbeszélgetésben folytatódtak a délután folyamán, ahol a résztvevő több mint 70 szakember vitatta meg a felmerült kérdéseket. A műhelyt a későbbiekben további hasonlók követik majd. 

A szakmai műhelyt szervező Ökumenikus Segélyszervezet országszerte több településen (Budapest, Debrecen, Szolnok, Kastélyosdombó) működtet helyi szintű illetve nagyobb térséget lefedő szenvedélybetegekkel foglalkozó intézményhálózatot. Rácsok Balázs, a szervezet szociális és fejlesztési igazgatója a segítségnyújtás komplex jellegét hangsúlyozta, valamint az egyes esetekbe való beavatkozás mihamarabbi szükségességére hívta föl a figyelmet. A szakmai műhelyen elhangzottak tanulságát levonva elmondta, hogy a szociális ellátás sok területen szakemberhiánnyal küzd, ebből fakad a szolgáltatások, megfelelő ellátások hiánya is. A szociális és fejlesztési igazgató elmondta: kiemelt fontossága van a szerfogyasztókkal foglalkozó szervezetek és állami szervek közti tapasztalatcserének, ahogy ezen a konferencián is számos terület képviseltette magát a rendőrségtől a szociális munkáson át a szenvedélybetegeket segítő illetve gyermekvédelmi szakemberekig. A szakmai műhelyen elhangzottak másik konklúziója pedig az, együtt kell keresnünk a legjobb megoldáshoz vezető utat – emlékeztetett a szakember.

A rendezvény egyben az Ökumenikus Segélyszervezet által 2005-ben alapított Szolnoki Addiktológiai Központ működésének 10 éves jubileumi alkalma is volt.

Projektek

  • Modellprogram az új szintetikus drogok hatóanyagainak felderítésére. További cél az információcsere felgyorsítása az új pszichoaktív szerekre vonatkozólag a nemzeti hatóságok, civil szervezetek és EU ügynökségek között, valamint a droghasználók gondozását végző szervezetek közötti együttműködések fejlesztése.
Intézmények: