HUSKROUA Program

2011 - 2013

Az Ökumenikus Segélyszervezet és az ADVANCE Kárpátaljai Tanácsadó és Fejlesztő Központ közösen valósítja meg azt a félmillió euró értékű fejlesztő programot, melyet az Európai Unió Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Programja keretében kiírt pályázatán bíráltak el eredményesen. 
A magyar-ukrán együttműködésben 2011-ben indult két éves projekt a két ország egy-egy régiója (kárpátaljai, illetve miskolci régió) hátrányos helyzetű lakossági csoportjainak nyújt munkaerő-piaci képzéseket. Intézményi együttműködés keretében támogatja az Ökumenikus Segélyszervezet miskolci intézménye és a beregszászi ADVANCE Kárpátaljai Tanácsadó és Fejlesztő Központ közötti további szakmai együttműködését is.  


Általános célkitűzések

A program általános célja, hogy képzési lehetőségek biztosításával elősegítse a beregszászi és miskolci, társadalmilag hátrányos helyzetű csoportok – elsősorban munkanélküliek, fogyatékkal élők, roma kisebbség, munkába visszatérő nők, iskolából kimaradó fiatalok – társadalmi integrációját. Ezt a célt a két szervezet olyan szolgáltatások, képzési lehetőségek bevezetésével kívánja elérni, amelyek növelik a célcsoport esélyegyenlőségét, segíti mindennapos problémáik megoldását és a munkaerőpiacra történő visszatérését. 


Gyakorlati tevékenységek

A két éves program eredményeként Ukrajnában 400 ember (elsősorban munkanélküliek, nők, romák illetve fogyatékkal élők) tanácsadó szolgáltatást, elhelyezkedési képzést vehet igénybe a Beregszászi járásban, 80 munkanélküli nyelvtanfolyamokkal bővített akkreditált számítógépes tanfolyamon, 60 asszony számára alapfokú háztartási tanfolyamot, továbbá 40 fő részére pincér- és szakácsképzéseket szervez a központ. 
Magyarországon 3 számítástechnikai szakember képzése, valamint az Ökumenikus Segélyszervezet miskolci intézményében élő 30 ember számára alapfokú számítógépes tanfolyam valósul meg. Munkaerő-piaci elhelyezkedést támogató képzésben pedig összesen száz, elsősorban munkanélküli, nő, fogyatékkal élő, valamint roma részesül Miskolcon és a környező településeken.


Hosszú távú együttműködés

A program további célkitűzése, hogy a két intézmény tudására és tapasztalataira alapozva, innovatív módszerek, közös stratégia, képzési és munkamódszerek kerüljenek kidolgozásra. Ennek keretében – többek között – felmérési módszerek átadása történik meg társadalmilag rászoruló csoportokkal foglalkozó 30 ukrán szociális munkás számára. A pályázati program keretén belül végrehajtandó tevékenységek segítségével olyan célokat lehet elérni, amelyek választ adnak az ukrán és a magyar társadalomban jelen lévő problémákra a munkanélküliek, különösen a fogyatékkal élő és roma kisebbséghez tartozók esetében. A projekt kapacitásnövelő és szakértelem (know-how) átadásra vonatkozó elemei további pozitív hatással vannak a fentiekre, amely további eredményeket hozhat a társadalmi integráció és az esélyegyenlőség megteremtése terén.  


További pozitív eredmények

A munkaerő-piaci integrációs képzéseken, tanácsadásokon résztvevő több mint 700 emberen, a két régióban működő helyi cégeken és vállalatokon, illetve az Ökumenikus Segélyszervezet és az ADVANCE közös munkájának eredményén túl, az ACCORD hálózatába tartozó, mintegy 20 ukrajnai civil szervezet is profitálni fog a program során szerzett tapasztalatoknak köszönhetően. Ennek érdekében egy kiadvány készül a program befejeztével, melyet magyar és ukrán szakemberek vehetnek majd kézbe.
Az Ökumenikus Segélyszervezet és beregszászi partnerszervezete, az ADVANCE, egy korábbi uniós támogatottságú projektjének keretében létrehozta az ACCORD (Association of Civil Organizations for Development in Western-Ukraine / Civil Fejlesztési Szervezetek Szövetsége Nyugat-Ukrajnában) civil hálózatot. A nyugat-ukrajnai civil hálózat tagjai kárpátaljai, lvovi, ternopoli és Ivano-frankovszki szervezetek, képviseltetik benne magukat magyar, ukrán és roma szervezetek, amelyek közös célja az Európai Unióhoz való közeledés, a fejlesztés, felzárkózás és a demokratizálódás.


Jelen honlap az Európai Unió társfinanszírozásával készült. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet felel a kiadvány teljes tartalmáért, mely nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

A „Munkaerő-piaci képzési programok hátrányos helyzetűeknek Beregszászon és Miskolcon” című projekt a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 (www.huskroua-cbc.net) keretében valósul meg az Európai Unió társfinanszírozásával. Az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz (ENPI) finanszírozási forma az Unió külső határai mentén történő határon átnyúló együttműködések támogatását szolgálja.
A HU-SK-RO-UA ENPI CBC Program átfogó célja olyan tevékenységek ösztönzése, melyek egy sokkal intenzívebb és hatékonyabb társadalmi és gazdasági együttműködést eredményeznek Ukrajna és a tagállamok közös határmenti régióiban. 

Hírek

A most lezáruló „partnerség határok nélkül - munkaerő-piaci képzési programok Beregszászon és Miskolcon” c. Uniós támogatású két éves pályázat tapasztalatait egy záró konferencián osztották meg a Segélyszervezet munkatársai.
Az Ökumenikus Segélyszervezet 2012. augusztus 27-én kerekasztal megbeszélést szervezett a „Partnerség határok nélkül: Munkaerő-piaci képzési programok Beregszászon és Miskolcon“ című projekt keretében A munkanélküliek útja címmel.
A „Munkaerő-piaci képzések hátrányos helyzetűeknek Beregszászon és Miskolcon” elnevezésű projekt keretein belül elkezdődött a negyedik számítástechnikai szakképzés.

Intézmények

Dokumentumok

Címkék: