Szakmaiság. Hitelesség.
Partnerség. Bátorság.

Munkánkat szilárd értékek
és elvek alapján végezzük.

Különbségtétel
nélkül A segítségnyújtás mindenféle megkülönböztetés nélkül történik, kizárólag a szükségletek alapján, a nélkülözők méltóságát megőrizve.
Átgondoltan Az okokat minden esetben kivizsgáljuk, hogy személyre szabottan és hatékonyan tudjunk segíteni. Közös erővel Az általunk támogatottakkal szorosan együttműködve nyújtunk segítséget: bevonjuk őket a problémamegoldás folyamatába, hogy képessé váljanak aktív szerepet vállalni nehézségeik megoldásában. Átláthatóan Munkánkat a legszigorúbb nemzetközi sztenderdek szerinti könyvvizsgálatnak alávetve, a tevékenységünkről folyamatosan beszámolva végezzük. Közösségben Partnerek, adományozók, önkéntesek bevonása tesz képessé a hatékony segítségnyújtásra. Új utakat
keresve Nagy hangsúlyt fektetünk munkánk hatékonyságának rendszeres mérésére és értékelésére, tevékenységünk folyamatos újragondolására, új, innovatív megoldások kidolgozására.

Alapelveinkről bővebben