Szociális és Fejlesztő Központ, Budapest

Regionális Krízisambulancia

Alapítás éve: 
2018

Kiknek segítünk?

Biztos Pont Regionális Krízisambulanciánk kapcsolati erőszak áldozatainak, családtagjaiknak, illetve a velük kapcsolatba kerülő szakembereknek nyújt segítséget Budapest városában. 
Kapcsolati erőszak alatt a lelki, szóbeli, szexuális, fizikai bántalmazást, valamint a gazdasági erőszakot, anyagi kiszolgáltatottságot értjük.

Hogyan segítünk?

A krízisambulancia célkitűzése, hogy az érintettek minél előbb tájékoztatást és segítséget kaphassanak. Nagy hangsúlyt fektetünk a megelőzésre, a problémák korai kezelésére.
Feladatunk a kapcsolati erőszak elleni küzdelemben résztvevő intézmények közötti együttműködés elősegítése. Szakmai hálózatot hozunk létre annak érdekében, hogy a kapcsolati erőszak eseteit minél hatékonyabban tudjuk közösen kezelni. Társadalmi szemléletformáló kampányaink célja, hogy minél többen képesek legyenek felismerni és elutasítani az erőszak valamennyi formáját, illetve minél hamarabb kérjenek segítséget, akik veszélyeztetve érzik magukat.

Tevékenységeink

Áldozatoknak veszélyeztetetteknek és hozzátartozóiknak:
-    Információnyújtás akár név nélkül is e-mailen, telefonon, személyes találkozás alkalmával (előre egyeztetett időpontban)
-    Tájékoztatás az igénybe vehető segítő szolgáltatásokról 
-    Jogi, pszichológiai tanácsadás, segítő beszélgetés (egyéni és pároknak tartott konzultáció)

Szakembereknek:
-    Információnyújtás a kapcsolati erőszak eseteinek kezelésével kapcsolatban
-    Esetkonzultáció biztosítása
-    Esetmegbeszélések, illetve esetkonferenciák szervezése
-    Tapasztalatcserék helyi és regionális szinten szakemberek között
-    Szakmai fórumok, előadások, workshop-ok segítő szakembereknek, jelzőrendszeri tagoknak 
-    Prevenciós előadások iskoláknak, munkahelyi közösségeknek 

Elérhetőségek

Telefon: +36-70-525-0536 (hívható hétfőn, szerdán és pénteken 8 és 16 óra között)
E-mail: budapest.krizisambulancia@segelyszervezet.hu 


Az intézmény az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával működik.

Hírek

Országszerte 7 krízisambulancia nyitotta meg kapuit a közelmúltban a kapcsolati erőszak veszélyeztetettjeinek és áldozatainak megsegítésére.
Országszerte 7 krízisambulancia nyitotta meg kapuit a kapcsolati erőszak veszélyeztetettjeinek és áldozatainak megsegítésére, köztük 4 intézménnyel bővült az Ökumenikus Segélyszervezet országos intézményhálózata.
Dokumentumok: