Szociális és Fejlesztő Központ, Csepel

Gyermekek és Fiatalok Fejlesztőháza

Alapítás éve: 
2015
Intézmény email cím: 

Kiknek segítünk?

Intézményünk a körzetében élő, valamint a helyi óvoda, iskola előtt álló gyermeknek nyújt felzárkóztató és készségfejlesztő foglalkozásokat.


Hogyan segítünk? 

Körülményeikből fakadóan a hátrányos helyzetű gyermekek esetében óriási lemaradások mutatkoznak a rendezett családi körülmények között élő társaikhoz képest. Ezek a hátrányok érzelmi és értelmi intelligenciájukban is visszatükröződnek. Fejlesztőpedagógusunk vezetésével az átlag alatti képességek fejlesztését szeretnénk elérni. Foglalkozásaink célja az iskolai tanulást meghatározó részképességek fejlesztése, a tanulási zavarok orvoslása és korai kiszűrése. 

Az élménypedagógiából merített terápiás eljárások és pedagógiai módszerek (művészetpedagógia, mesedramatizálás, mozgásfejlesztés) hozzájárulnak a szociálisan és érzelmileg nehéz helyzetben lévő gyermekek személyiségének fejlődéséhez, segítséget nyújtanak az indulatok levezetésében és a frusztráció csökkentésében.

A tanulási képességek fejlesztésén túl a helyes önértékelés, az önbizalom és a pozitív énkép kialakítása is mindennapi célunk. Az alkalmazkodási képesség fejlesztésére törekszünk., A fejlesztő munka elsődleges célja a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelő, ahhoz illeszkedő támasznyújtás.

Tevékenységeink

•    Mozgásfejlesztés
•    Zeneterápia
•    Mesedramatizálás
•    Egyéni- és csoportterápiák
•    Szemléletformáló és közösségi programok szervezése 

Számok tükrében

2018-ban 79 gyermek fejlesztését, felzárkózását tudtuk segíteni.

Hírek

Különleges adventi délutánon látott vendégül egy osztálynyi rászoruló gyermeket csepeli központjában az Ökumenikus Segélyszervezet.
Gyermeknaphoz közeledve egymást érik az Ökumenikus Segélyszervezet országos intézményhálózatában a gyermekprogramok.
Csütörtökön az E.ON támogatásának köszönhetően került 1000 adag melegétel az asztalra.