Szociális és Fejlesztő Központ, Kastélyosdombó

Családok Átmeneti Otthona

Alapítás éve: 
2013

Kiknek segítünk?

Intézményünkben életviteli, szociális, vagy családi krízis miatt otthontalanná vált családok számára nyújtunk átmeneti ellátást annak érdekében, hogy a család egysége megmaradjon. Az ország egész területéről fogadjuk a kiskorú gyermekeket nevelő családokat.


Hogyan segítünk? 

Az intézményünkben töltött maximum egy + fél év alatt a krízishelyzet enyhítésén túl a szülő(k) és a gyermekek családként együtt maradva kapnak valódi esélyt a továbblépésre. Személyre szabott szolgáltatásokkal nyújtunk lehetőséget hozott problémáik megoldására, valamint olyan készségek elsajátítására, amelyek segítik őket a társadalomba való visszailleszkedésben.

A biztonságos lakhatáson felül munkatársaink többek között a gyermekeknek nyújtott fejlesztő programokkal, iskolán kívüli felzárkózást elősegítő és közösségi programokkal segítenek, hogy a család megerősödjön és a lelki sérülések negatív hatásai csökkenjenek. Olyan támogatást nyújtunk a szülőknek – életvezetési, munkaerőpiaci, jogi, illetve pszichológiai tanácsadás –, melyek eredményeként a családok véglegesen elhagyhatják a szociális ellátórendszert, és önálló életet kezdhetnek.

Kastélyosdombó különlegessége, hogy az ellátottak itt bekapcsolódnak az intézmény területén kialakított szociális modellprogram keretében működő háztáji gazdaságban végezhető képzésbe, illetve gyakorlati tevékenységekbe, így képessé válnak arra, hogy a kiköltözésük után önellátó családi gazdálkodásba kezdjenek. A fejlesztési programot sikeresen elvégzőknek valódi lehetőséget és további segítséget adunk: sorsfordító házaink egyikébe költözhetnek a térségben, ahol tovább tudják folytatni a növénytermesztést, állattenyésztést, illetve bekapcsolódhatnak a projekt által kialakított gazdálkodási rendszerbe.


Tevékenység

•    Átmeneti elhelyezés, lakhatás biztosítása 
•    Szociális ügyintézés
•    Családok mentorálása, önálló életvitelre való felkészítése
•    Gyermekfejlesztő programok, mozgásfejlesztés, kreatív foglalkozások
•    Közösségi és szabadidős programok 
•    Jógaterápia
•    Gyermeknevelési kompetenciákat fejlesztő foglalkozások
•    Egyéni és csoportos álláskeresési tanácsadás
•    Egyedülálló szociális modellprogram keretében háztáji gazdálkodásra való elméleti és gyakorlati felkészítés
•    A háztáji gazdálkodás kedvező tapasztalatai alapján szociális szövetkezetek kialakítá¬sa
•    Kiléptető házak biztosítása a családok számára  


Számok tükrében

Intézményünkben éves szinten 10-15 család fordul meg. Az átmeneti otthon befogadó képessége 40 fő, a sorsfordító házainkban további 30 fő elhelyezésére van lehetőségünk. Térségi gyermekfejlesztő programjainknak köszönhetően éves szinten átlagosan 200 gyermekkel kerülünk kapcsolatba.  

Hírek

A hátrányos helyzetű családok és személyek társadalmi reintegrációját segítő munkájának infrastrukturális és szakmai feltételeit jelentősen javító fejlesztéseket valósít meg az ország több régiójában a Segélyszervezet.
Az Ökumenikus Segélyszervezet programjában a HEINEKEN Hungária támogatásával hátrányos helyzetű családoknak biztosít bevételt a komlótermesztés, egyelőre egy kísérleti program keretében.
A hiánypótló térségi fejlesztés is a hátrányos helyzetű település megtartó képességét szolgálja.