Szociális és Fejlesztő Központ, Miskolc

Regionális Krízisambulancia

Alapítás éve: 
2018

Kiknek segítünk?

Biztos Pont Regionális Krízisambulanciánk kapcsolati erőszak áldozatainak, családtagjaiknak, illetve a velük kapcsolatba kerülő szakembereknek nyújt segítséget Miskolc városában. 
Kapcsolati erőszak alatt a lelki, szóbeli, szexuális, fizikai bántalmazást, valamint a gazdasági erőszakot, anyagi kiszolgáltatottságot értjük.

Hogyan segítünk?

A krízisambulancia célkitűzése, hogy az érintettek minél előbb tájékoztatást és segítséget kaphassanak. Nagy hangsúlyt fektetünk a megelőzésre, a problémák korai kezelésére.
Feladatunk a kapcsolati erőszak elleni küzdelemben résztvevő intézmények közötti együttműködés elősegítése. Szakmai hálózatot hozunk létre annak érdekében, hogy a kapcsolati erőszak eseteit minél hatékonyabban tudjuk közösen kezelni. Társadalmi szemléletformáló kampányaink célja, hogy minél többen képesek legyenek felismerni és elutasítani az erőszak valamennyi formáját, illetve minél hamarabb kérjenek segítséget, akik veszélyeztetve érzik magukat.

Tevékenységeink

Áldozatoknak veszélyeztetetteknek és hozzátartozóiknak:
-    Információnyújtás akár név nélkül is e-mailen, telefonon, személyes találkozás alkalmával (előre egyeztetett időpontban)
-    Tájékoztatás az igénybe vehető segítő szolgáltatásokról 
-    Jogi, pszichológiai tanácsadás, segítő beszélgetés (egyéni és pároknak tartott konzultáció)

Szakembereknek:
-    Információnyújtás a kapcsolati erőszak eseteinek kezelésével kapcsolatban
-    Esetkonzultáció biztosítása
-    Esetmegbeszélések, illetve esetkonferenciák szervezése
-    Tapasztalatcserék helyi és regionális szinten szakemberek között
-    Szakmai fórumok, előadások, workshop-ok segítő szakembereknek, jelzőrendszeri tagoknak 
-    Prevenciós előadások iskoláknak, munkahelyi közösségeknek 


Számok tükrében

Krízisambulanciánkon 2018-ban 27 áldozatnak nyújtottunk segítséget személyesen, akik közül 25 nő és 2 férfi. Intézményünkben 60 szociális informális, 41 jogi konzultáció és 87 pszichológusi tanácsadás történt az év során. 25 alkalommal tartottunk szakmai fórumot, mely által 542 szakembert (jelzőrendszeri tagot) értünk el.


Elérhetőség

Cím: 3524 Miskolc, Leszih Andor utca 4.
Telefon: 06-30-309-1552 (hívható hétfőn, szerdán és pénteken 8 és 16 óra között)
E-mail: miskolc.krizisambulancia@segelyszervezet.hu


Az intézmény az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával működik.

A kedvezményezett neve: Magyar Ökumenikus Segélyszervezet
A projekt címe: Biztos pont - Regionális krízisambulancia működtetése Miskolcon
A szerződött támogatás összege: 63 000 000 forint
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt azonosító száma: EFOP – 1.2.5 16-2016-00011
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.06.30.

Hírek

Országszerte 7 krízisambulancia nyitotta meg kapuit a közelmúltban a kapcsolati erőszak veszélyeztetettjeinek és áldozatainak megsegítésére.
Országszerte 7 krízisambulancia nyitotta meg kapuit a kapcsolati erőszak veszélyeztetettjeinek és áldozatainak megsegítésére, köztük 4 intézménnyel bővült az Ökumenikus Segélyszervezet országos intézményhálózata.
Dokumentumok: