Lehetőségek piaca

2011 - 2013

Ha ismernénk a nyertes lottó számokat, megtennénk őket? Ha egy ingyenes nyaralást kínálnának fel, elfogadnánk? Ha bekerülhetnénk egy jó munkahelyre, élnénk a lehetőséggel? Ezek olyan kérdések, amelyekre valószínűleg a legtöbb ember igennel válaszolna. Miért? Mert új lehetőségek, utak nyílnának meg az egyén, család életében. Régen kitűzött célok valósulhatnának meg, problémákat oldhatnánk meg, illetve régi álmokat válthatnánk valóra. 

Az Ökumenikus Segélyszervezet egy pályázati program keretében 3 családok átmeneti otthonában kínált számos lehetőséget arra, hogy a családok megerősödjenek, a gyerekek képességei fejlődjenek, tanulmányi eredményeik javuljanak. Lehetőségek, melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a jövő biztonságosabb és egy kicsit kiszámíthatóbb legyen. Lehetőségek, melyek hozzájárulhattak a társadalmi reintegrációhoz, szociális hátrányok leküzdéséhez, azaz egy minőségibb életúthoz. 


Az Ökumenikus Segélyszervezet által működtetett családok átmeneti otthonaiban (Szolnokon, Orosházán, Miskolcon) 2011 és 2013 között megvalósuló TÁMOP programok célja az volt, hogy az ott élő gyermekek és szüleik számára nyújtott szolgáltatások körét kiszélesítsék.

A napi gondozásba épített tevékenységek korcsoport szerint célzottan segítették a gyermekeket, illetve a felnőtteket, de a család, mint közösség támogatására is kiemelt hangsúlyt helyeztek. A nehézségek és az azokat kiváltó problémák leküzdésében elfogadó, támogató légkör megteremtésével, a családi egység megőrzésével és erősítésével, a családok számára is mérhető és látható eredmények generálásával, reális megoldási alternatívák felmutatásával nyújtott segítséget a Segélyszervezet. A cél eléréséhez ezenfelül a stabilitás légkörének biztosításával, egyéni és családi terápiák, személyiségfejlesztő és szocializációs csoportok, továbbá iskolán kívüli tevékenységek és fejlesztő foglalkozások, valamint mozgás- és művészetterápiás szolgáltatások révén kaptak komplex támogatást a rászorulók.

A kiegészítő tevékenységek – nyári táborok, családi programok – révén a Segélyszervezet mintát nyújtott gyermek és szülő számára egyaránt, hogyan lehet hasznos, otthonon kívüli programokat szervezni. A közös együttlétek, az otthoni környezetben szervezett programok a családi kohézió erősödését is elősegítették.

A három programba összesen 245 szülő és 361 gyermek került bevonásra. A gyerekek szociális készségei átlagosan 32%-ban javultak, míg a részképességek területén átlagosan 35%-os fejlődés mutatható ki. Összességében elmondható, hogy a Segélyszervezet szolnoki, miskolci és orosházi intézményeiben lezáruló TÁMOP projektek kiszélesített szolgáltatásai jelentősen növelték a hátrányos helyzetű gyermekek és családok mielőbbi eredményes társadalmi beilleszkedését.

A programok lezárásaként 2013. szeptemberben Miskolcon és Szolnokon záró konferenciát, Orosházán pedig záró rendezvényt tartottak. 

Hírek

Az Ökumenikus Segélyszervezet 2013. szeptember 25-én tartotta meg a "Felhő és napsugár: képességfejlesztő és ismeretátadó foglalkozások gyerekeknek és szülőknek" című TÁMOP program záró rendezvényét.
A Segélyszervezet 2013. szeptember 17-én rendezte meg „LÉT-KÉRDÉS” Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára" című TÁMOP program zárókonferenciáját.
Egy TÁMOP program lezárására szervezett konferenciát az Ökumenikus Segélyszervezet Szolnokon. A konferencia betekintést nyújtott a projekt két évének eredményeibe, tapasztalataiba, valamint a Segélyszervezet családokkal, gyermekekkel végzett tevékenységébe és a krízisellátásba.

Intézmények

Címkék: