Másokért növekedni - EFOP-2.2.15-16-2017-00006

Az EFOP-2.2.15-16-2017-00006 számú, „Másokért növekedni – A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet infrastrukturális hátterének fejlesztése” elnevezésű projekt 2017. július 01.-2020. szeptember 28. között valósul meg. A támogatás összege bruttó 650 000 000 Ft, a támogatás mértéke 100%.

A kedvezményezett neve: Magyar Ökumenikus Segélyszervezet
A projekt címe: Másokért növekedni – A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet infrastrukturális hátterének fejlesztése
A szerződött támogatás összege: 650 millió forint
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt azonosító száma: EFOP – 2.2.15-16-2017-00006
A projekt befejezésének dátuma: 2020. szeptember 28.

A pályázat során a Segélyszervezet infrastrukturális hátterét fejleszti új raktárbázisok, illetve közösségi pontok/fejlesztő központok kialakításával, valamint a humanitárius és karitatív feladatok ellátásához kapcsolódó logisztikai és raktározási kapacitások bővítésével. A tevékenység célja, hogy a Segélyszervezet intézményhálózata kiegészüljön egy új feladatellátási helyszínnel (Gönci járás – Vizsoly – Fejlesztő Központ), illetve meglévő szolgáltatási helyszíneit (Miskolc, Kastélyosdombó, Debrecen) 5 új szolgáltatás kialakításával (regionális raktárbázis – Miskolc, Kastélyosdombó, Debrecen; Fejlesztő Központ –Miskolc; Esély Tábor – Kastélyosdombó) fejlessze. A projektnek köszönhetően a Segélyszervezet még szélesebb ügyfélkört érhet el, illetve olyan területen is megjelenhet, ahol korábban nem volt jelen.

A program célja, hogy a Segélyszervezet az általa nyújtott szolgáltatásokat szakmailag magas színvonalon legyen képes biztosítani. A pályázat révén a fejlesztések helyszínein dolgozó munkatársak és a programokba bevont önkéntesek munkakörülményei javulnak. Az újonnan kialakított, illetve továbbfejlesztett szolgáltatások lehetővé teszik, hogy a Segélyszervezet a jelenleginél szélesebb körben érje el a hátrányos helyzetű személyeket, családokat. Az új régiós raktárbázisok kialakítása lehetővé teszi, hogy az ott élő hátrányos helyzetű családokat, illetve a természeti katasztrófák károsultjait a Segélyszervezet gyorsabban és hatékonyabban érje el, s a krízis helyzet kezelését a lehető legkorábbi időpontban megkezdje. A fejlesztések által olyan hiánypótló szolgáltatások jönnek létre, melyek korábban nem vagy csak részben voltak elérhetők az adott településen, régióban. A szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása csökkenti azokat a területi egyenlőtlenségeket, amelyek korábban a szolgáltatás hiányából adódtak, s segíti, hogy az ügyfelek lakókörnyezetükhöz közel kaphassák meg a számukra szükséges szolgáltatásokat. 

Jelen projekt forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

Hírek

A hátrányos helyzetű családok és személyek társadalmi reintegrációját segítő munkájának infrastrukturális és szakmai feltételeit jelentősen javító fejlesztéseket valósít meg az ország több régiójában a Segélyszervezet.
A 2020-ig tartó, a szervezet kastélyosdombói, miskolci, debreceni és vizsolyi régiókbeli szerepvállalását érintő program indítása egy alapkőletételhez kapcsolódott.

Intézmények