Nemzetközi Tevékenységünk

Nemzetközi partnereink

  • ACT Alliance

  • Eurodiaconia

  • Európai Unió

Milyen területeken segítünk?

Humanitárius segítségnyújtás

Természeti- és ipari katasztrófák, valamint fegyveres konfliktusok után azonnali segélyezés keretében biztosítjuk az érintettek alapvető szükségleteit. Családokat, közösségeket és intézményeket támogatunk a katasztrófák utáni újjáépítési munkában.

Oktatás

A helyi igényeket figyelembe véve segítjük a gyermekek, fiatalok és sok esetben felnőttek iskolai és iskolán kívüli oktatását, képzését. Helyi munkaerő alkalmazásával hozzájárulunk a megfelelő oktatási infrastruktúra felépítéséhez, fejlesztéséhez.

Mezőgazdaság és vidékfejlesztés

Egymásra épülő vidékfejlesztési programjainkkal támogatjuk egy-egy térség élelmiszerbiztonságát megteremtő kezdeményezéseket: mezőgazdasági, vízgazdálkodási és környezetvédelmi programokkal segítünk.

Helyi közösségek és kezdeményezések támogatása

Az önállóvá váló és gazdaságilag is megerősödő hátrányos helyzetű csoportok, családok, kisközösségek a szegénységcsökkentésben és a fenntartható fejlődésben kulcsszerepet játszanak.

Kapacitás-fejlesztés

Infrastruktúra és szervezeti kapacitás-fejlesztő tevékenységünk célja, hogy megteremtsük a civil társadalom fejlődéséhez szükséges feltételeket, erősítve a helyi közösségek érdekérvényesítő képességét.