„Menjünk együtt tovább!” – Tanoda program folytatása Olaszliszkán

A projekt alapvető célkitűzése, hogy a hátrányos és gyermekvédelmi kedvezményben részesülő – többségében roma - gyermekek felzárkózási esélyei növekedjenek, az oktatási esélykülönbségek és az iskolai lemorzsolódás csökkenjen. További cél a programban résztvevő hátrányos helyzetű, kiemelten roma tanulók komplex személyiségfejlesztése, életpálya-építése nem formális, informális keretek között, a tanulói és helyi szükségletekre reagálva. 

A 2018 év végéig tartó projekt közel 19 millió forintból valósul meg egy EFOP program keretében. A program részletei:

A kedvezményezett neve: Magyar Ökumenikus Segélyszervezet
A projekt címe: „Menjünk együtt tovább” – Tanoda program folytatása Olaszliszkán
A szerződött támogatás összege: 18,8 millió forint
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt azonosító száma: EFOP – 3.3.1-16-2017-00080

A projekt tartalmának bemutatása

A Segélyszervezet Olaszliszkai Fejlesztő Háza 2001-ben kezdte meg a több gyermeket nevelő, szociálisan hátrányos helyzetű – elsősorban roma – családokat segítő tevékenységét. Ezen családokra jellemző, hogy szociális, illetve egyéb, a gyermekek után járó jövedelemből élnek. A családok többsége megélhetési gondokkal küzd. Házaik állapota rossz, lakhatási körülményeik nem megfelelőek.  
A tapasztalatok azt mutatták, hogy az iskolában gyengébb teljesítményt nyújtó, több esetben túlmozgásos, szórt figyelmű gyermekek, akik súlyos hiányosságokkal (tudásbeli, mozgáskoordinációs, értelmi) is küzdenek, a Segélyszervezet Fejlesztő Házában nyújtott szolgáltatásokkal, játékokkal fejleszthetőek, s az egyénileg, illetve kis csoportokban végzett fejlesztő munka hatékony segítséget nyújt a gyermekek önbizalmának, elfogadottságának, iskolai teljesítményének javításához, fejlesztéséhez.
A bevont gyerekek körében megfigyelhető a tanulmányi eredmények és a magatartásuk pozitív változása. A program tapasztalatai azt mutatják, hogy az iskolában gyengébb teljesítményt nyújtó, túlmozgásos, figyelemhiányos gyermekek, akik súlyos hiányosságokkal (tudásbeli, mozgáskoordinációs, értelmi) is küzdenek, a Fejlesztőházban nyújtott szolgáltatásokkal fejleszthetőek. 
A korábbi Tanoda programok szakmai stábja megfelelő tapasztalattal és eredményekkel rendelkezik a hátrányos helyzetű gyerekek fejlesztése terén, jól ismerik a településen élő hátrányos helyzetű családokat. Az előző programok során a bevont gyerekek tanulmányi eredményei javultak, jobb teljesítményt nyújtottak az iskolában, így tovább tanulási esélyeik nőttek, felzárkózásuk eredményes volt. 

Célcsoport

Jelen projektben 30 gyermek és fiatal (1-12. évfolyamos) számára kívánja biztosítani a Tanoda szolgáltatásait. A programba – az előző programok tapasztalatai alapján - a szervezet szeretné a gyermekek szüleit is bevonni (20 fő).
A nyitott szabadidős, játszóházi programokba a szervezet azokat a gyermekeket is el kívánja érni, akik eddig még nem kapcsolódtak be a Tanoda programjaiba, de a településen élnek.

Helyszín

A program Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, azon belül pedig a sárospataki járásban található Olaszliszkán valósul meg. A településen egyedül az Ökumenikus Segélyszervezet által 2001-ben létrehozott Olaszliszkai Fejlesztő Ház nyújt különféle fejlesztő szolgáltatásokat a községben élő, elsősorban hátrányos helyzetű, roma gyerekek és családjaik számára.

A program tervezett tevékenységei

1. Tanulók bevonása, toborzás, a program meghirdetése: A program széles körben való megismertetése, partnerek, szülők és gyermekek megfelelő tájékoztatása. 

2. A tanulók programból való lemorzsolódásának megakadályozása: Fontos a szülőkkel való aktív kapcsolattartás, tájékoztatás nyújtása a hátrányos helyzetű tanulók számára kialakított támogatási rendszerekről, felhívásokról.

3. Tanulástámogatás: Bemeneti és kimeneti mérések elkészítése, egyéni fejlesztési napló készítése minden gyerek esetében, egyéni haladási napló vezetése. A fejlesztési tevékenységek a tanuló egyéni szükségletei szerint valósulnak meg. Ez jelentheti az anyanyelvi, matematikai, szociális kompetenciák fejlesztését, mentorálást, illetve az önálló tanulási képesség kialakításának segítését, illetve egyéb, a tanuló egyéni szükségleteihez igazított fejlesztő tevékenységet.

4. Életpálya-építés, a továbbtanulást közvetlenül segítő tevékenységek, pályaorientációs tevékenységek megvalósítása

5. Szociális hátrányok kompenzálása, közösségfejlesztés, integrált közösségi programok megvalósítása a tanodában és tanodán kívül.

Program számszerűsíthető eredményei

•    Támogatott programokban résztvevők gyermekek száma – 30 fő
•    A tanodából lemorzsolódott tanulók aránya - tanévenként maximum 30% (9 fő)
•    Aktív együttműködésekbe bevont partnerek száma –minimum 5 partner
•    Tanodán kívüli programok száma – 6 program
•    Nyitott tanodai programokon résztvevők száma – 180 fő 
•     Azon tanulók aránya, akik esetében a szövegértési kompetencia területén minimum 10% mértékű javulás következik be - minimum 50 % (minimum 15 fő)
•    Az egyéni fejlesztési tervben rögzítetteket sikeresen megvalósítók száma - a bevont tanulók minimum 70%-nál (minimum 21 fő) minimum 10% a javulás a meghatározott területek legalább 50%-ában, de legalább két területen az alábbiak közül: matematika-logika, idegen nyelv, IKT, szociális kompetencia, tanulási motiváció. 

Intézmények