Komplex drogprevenciós program Debrecenben

A 2019-2021 közötti időszakban, Debrecen városában komplex drogprevenciós program indul a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet és a Lelkierő Egyesület együttműködésével. A projekt 93,59 millió forintból valósul meg az EFOP program keretében. A program részletei:

A konzorcium vezető neve: Magyar Ökumenikus Segélyszervezet
A konzorciumi partner neve: Lelkierő Fiatalon a Fiatalokért Egyesület
A projekt címe: Prizma – Egyén, Család, Közösség – Komplex drogprevenciós program Debrecenben
A szerződött támogatás összege: 93 590 910 forint
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt azonosító száma: EFOP-1.8.7-16-2017-00025
A projekt befejezésének dátuma: 2020.11.29.

A komplex program célja a szerhasználat megelőzése és visszaszorítása érdekében szemléletformáló programok, valamint célzott specifikus beavatkozások végrehajtása Debrecenben, a függőség kialakulásának szempontjából sérülékeny csoportok, különös tekintettel a közösségek és családok bevonásával. 

A tevékenységek egyéni tanácsadások, csoportfoglalkozások és közösségi rendezvények formájában valósulnak meg két színtéren. A szervezetek eddigi munkája és jó gyakorlatai alapján, tanintézetekben a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, szociális intézményekben pedig a Lelkierő Egyesület valósítja meg a programokat, 10 további partnerintézmény együttműködésével. A programok sikeres megvalósítását önkéntes és kortárs segítők képzése és bevonása is elősegíti.

A célcsoport-specifikus foglalkozások hatékonyságához a jól ismert módszerek mellett, az alternatív pedagógia (élménypedagógiai csoport) és speciális modellprogram beépítésével is hozzájárul a projekt. A megvalósításban résztvevő szakemberek munkáját szakmai műhelyek, esetmegbeszélő csoportok és rendszeres szupervízió biztosításával támogatja a projekt.  

A célkitűzések elérése, azaz a prevenciós tevékenységek hatékonysága a projekt megvalósítása alatt „klasszikus” hatásvizsgálati módszerrel kerül mérésre. A kutatás eredményei a projekt keretében kidolgozásra kerülő Helyi Akciótervbe kerülnek beépítésre, amely a jövőbeni megelőzési és szolgáltatásszervezési feladatok tervezéséhez nyújt információkat, módszertani ajánlásokat.

Intézmények