Tevékenységünk

Hatékony segítséget nyújtunk a nélkülözőknek, a természeti csapások és ember okozta krízisek károsultjainak. Szegénység elleni küzdelmünk középpontjában a családok és gyermekek támogatása és a társadalmi szolidaritásra való ösztönzés áll. 

Hazai tevékenységünk

Országos intézményhálózatunk legfőbb törekvése, hogy az átmenti segítségen túl kitörési pontokat is tudjunk kínálni a szegénységből. Az év 365 napján zajló szociális és fejlesztési munka mellett természeti csapások, katasztrófák károsultjait is segítjük.

Nemzetközi tevékenységünk

Szervezetünk 1991-es alapítása óta 36 országban hajtott végre humanitárius és fejlesztési segélyprogramokat. A hazánkban egyedülállóan sokrétű tapasztalat teszi szervezetünket alkalmassá a magyar emberek adományainak hatékony célba juttatására, és a jellemzően nemzetközi forrásokból megvalósuló fejlesztési programok végrehajtására.

Szemléletformálás

Gyakorlati munkánk tapasztalataira építve nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy felhívjuk a figyelmet a céljainkkal és tevékenységünkkel összefüggő társadalmi és globális problémákra. A miértek megválaszolásán túl fontosnak tartjuk, hogy megmutassuk azt is, hogyan lehetünk világformálókká, hogyan tehetünk együtt egy jobb világért.

Önkéntesség

Hiszünk abban, hogy az önkéntes szerepvállalás lehet sokszínű. Változatos, néha kihívást jelentő feladatokkal, sokszor mély tapasztalásokkal a környezetünkről, a társadalmi problémákról, és önmagunkról. Önkéntes fogadó szervezetként az a célunk, hogy szervezett keretek között biztosítsunk lehetőséget arra, hogy bárki megtapasztalhassa a segítő szolgálat eredményét, az abból fakadó jó érzést, pozitív energiát!

Adománygyűjtés

Forrásaink jelentős részét adják az egyéni és vállalati, pénzbeli, természetbeni és egyéb felajánlások. Professzionális adománygyűjtő szervezetként vállaljuk az adományok átlátható és hatékony célba juttatását, felhasználását. Tervezett és rendkívüli adománygyűjtő kampányaink során nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyűjtés világos célok mentén, etikusan és átláthatóan történjék.