Új foglalkoztatási program - TÁMOP

2014 - 2015

Az Ökumenikus Segélyszervezet 2013-ban sikeres pályázatot nyújtott be a „Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével" című pályázati felhívására (TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0137).

A program a fiatalok foglalkoztatásának, munkatapasztalatuk megszerzésének elősegítését, valamint a civil szervezetek fejlesztését, a szolgáltatói kapacitások megerősítését célozta meg. A pályázat keretében a létszámukat bővítő non-profit szervezetek új, fiatal, elsősorban pályakezdő munkanélküliek alkalmazásához kaphattak bértámogatást.

A Segélyszervezet a program keretében 3 helyszínen (Gyula, Miskolc, Kastélyosdombó) 5 fő fiatal munkanélkülit foglalkoztat teljes munkaidőben. A 12 hónapos támogatott foglalkoztatás után a Segélyszervezet három hónapig továbbfoglalkoztatja a fiatalokat.

A programba olyan munkanélküli fiatalok jelentkezhettek, akik
•    25. életévüket, felsőfokú végzettség esetén 30. életévüket nem töltötték be; 
•    A bevonás időpontjában egyéb állami vagy európai uniós forrásból képzési támogatásban nem részesültek; 
•    Munkaerő-piaci programban nem vettek részt; 
•    Nem szereztek középfokú végzettséget vagy szakképesítést, vagy középfokú, illetve felsőfokú végzettség esetén a projektbe való bevonását megelőző 6 hónapban nem álltak fizetett alkalmazásban. 

A program teljes időszaka alatt a szervezet egy támogató mentort is alkalmaz, aki a fiatalok beilleszkedését segíti, illetve munkavégzésüket folyamatosan támogatja.

A programot a Segélyszervezet 2014. március 01. – 2015. március 31. közötti időszakban valósítja meg.

A támogatás mértéke: 17.939.277 Ft, 100% vissza nem térítendő támogatás.

A program az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg!

 

Hírek

Lezárult egy, a fiatalok foglalkoztatásának, munkatapasztalatuk megszerzésének elősegítését, valamint a civil szervezetek fejlesztését, a szolgáltatói kapacitások megerősítését célzó TÁMOP program.

Partnerek

Intézmények